Certyfikaty

Nasze certyfikaty

MITSUBISHI ELECTRIC

Certyfikat Mitsubishi Electric upoważniający do montażu i serwisowania pomp ciepła. Certyfikat uzyskany po szkoleniu i egzaminie przeprowadzonym w Warszawie dnia 28.02.2020. Szkolenie prowadził Pan Marcin Gabryelczyk.

PANASONIC

Nasz pierwszy certyfikat z zakresu doboru, montażu uruchomień i diagnostyki pomp ciepła marki Panasonic. Uzyskanie akredytacji wymagało odbycia dwudniowego szkolenia oraz pozytywnego zaliczenia egzaminu końcowego. Pierwsze szkolenie rozpoczęło się w Łodzi i było prowadzone przez Pana Sebastiana Brzezińskiego. Drugie szkolenie w Warszawie dnia 04.10.2016. prowadził Pan Michał Sobolewski.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Szkolenie obejmowało zakres doradztwa technicznego, doboru, budowy,montażu i uruchomień pomp ciepła Mitsubishi Heavy Industries, prowadzone przez Pana Roberta Gozdolika.

PANASONIC

Po trzech latach znów braliśmy udział w szkoleniu z zakresu doboru, montażu, uruchomień i diagnostyki nowych pomp ciepła marki Panasonic. Szkolenie ponownie rozpoczęło się Łodzi i zakończyło dnia 15.10.2019. w Warszawie.

PROZON

Fundacja Ochrony Klimatu Prozon dba o kontrole substancji niszczących warstwę ozonową. Udział w szkoleniu dla personelu obsługującego stacjonarne urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne zawierające fluorowane gazy cieplarniane trwał dwa dni. Pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego dnia 17.07.2016 pozwalało na otrzymanie uprawnień F-GAZ, wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

MITSUBISHI ELECTRIC

Certyfikat Mitsubishi Electric upoważniający do montażu i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych z serii M oraz MR. SLIM. Przedstawiony zakres obejmuje wszystkie urządzenia użytku domowego i komercyjnego do mocy 22 kW.

ROTENSO

Szkolenie z zakresu pomp ciepła marki Rotenso odbyliśmy dnia 19.10.2021. Obszerne szkolenie obejmowało opis prawidłowego: montażu instalacji wodnej i freonowej, podłączenia elektrycznego i konfiguracji akcesoriów, zasady, budowy i działania pompy ciepła a także informacje o procedurze zgłoszenia uruchomienia pomp Rotenso. Szkolenie prowadził Pan Grzegorz Kuśmierz oraz Pan Piotr Miklarz.

GREE

Free Polska Sp. z o. o. jako generalny przedstawiciel i importer firmy Gree, przyznał nam autoryzacje z zakresu instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych z serii RAC, U-Match i Free Match. Certyfikat z dnia 04.01.2022 obejmuje zakres projektowania i serwisowania urządzeń marki Gree.

FUJITSU

Generalny przedstawiciel marki Fujitsu w Polsce, firma Klima-Therm przyznał nam uprawnienia do montażu i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych typu Split / Multi. Szkolenie dnia 16.02.2022 prowadził Pan Bartłomiej Brodek.

HAIER

Uzyskaliśmy status autoryzowanego punktu serwisowego marki Haier. Certyfikat przyznany przez Pana Michała Grabowskiego upoważnia nas do sprzedaży, montażu oraz serwisu systemów klimatyzacji marki Haier.

LG

Certyfikat autoryzowanego instalatora pomp ciepła Therma V marki LG otrzymaliśmy 17.02.2020. Pan Wojciech Wilczyński prowadzący szkolenie w Warszawie, przyznał nam autoryzacje, przekazując także dużą ilość ciekawych informacji.

TOSHIBA

Aktualna autoryzacja z zakresu instalowania, uruchamiania i serwisowania pomp ciepła marki Toshiba odnowiona została dnia 14.10.2022. Szkolenie techniczne dotyczące urządzeń serii Estia ponownie prowadził Pan Damian Pasieka.